AlBUM ẢNH

ADN - các loại ARN

Nhiễm sắc thể

Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình phiên mã

Quá trình giải mã

ADN - ARN - Prôtêin

Đột biến gen

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Advertisements

2 Responses

  1. hay và bổ ích đấy:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: