BÀI 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

Advertisements

BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

Xem bài giảng powerpoint

BÀI 4: ĐỘT BiẾN GEN

BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

Xem bài giảng powerpoint

BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN