VIDEO

Chủ đề 1: Gen – ADN – Chromosome – prôtêin

Chủ đề 2: Quá trình nhân đôi DNA

Chủ đề 3: Phiên mã

Chủ đề 4: Dịch mã

Chủ đề 5: Điều hòa hoạt động của gen

Chủ đề 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: